Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ LIÊN GIANG

Xã Liên Giang nằm về phía bắc  huyện Đông Hưng cách Trung tâm huyện khoảng 3,5 Km , phía bắc giáp xã Đô Lương, xã Quỳnh Trang huyện Quỳnh Phụ; Phía Nam giáp xã  Nguyên Xá, xã Đông La;; Phía Đông giáp xã Đông Sơn, xã Đông La; Phía Tây giáp xã An Châu, xã Phú Lương. Là một xã thuần nông có 5 thôn trong đó có 03 thôn loại 1, 02 thôn loại 2 . Diện tích tự nhiên toàn xã có 531,17 ha, trong đó đất nông nghiệp 389,49 ha chiếm 73,32%, đất 2 lúa 321,89 Ha, diện tích đất 2 lúa đạt bình quân 432 m2 /khẩu.